Chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về quy hoạch tổng thể phân khu Khu kinh tế Đông Nam và một số dự án tại Khu kinh tế Đông Nam

Chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về quy hoạch tổng thể phân khu Khu kinh tế Đông Nam và một số dự án tại Khu kinh tế Đông Nam

Nov 22, 2020

Theo báo cáo của Công ty Hacom Holdings và liên danh tư vấn Newline - Beltcolin HK, về quy hoạch tổng thể, đến thời điểm này đã thực hiện khảo sát địa hình 1/500 trên diện tích 800 ha (gồm 2 hợp phần); thực hiện nghiên cứu đô thị biển, khu nghỉ dưỡng và sân golf; thực hiện nhiệm vụ, đề xuất quy hoạch điều chỉnh 1/2.000 trên phạm vi 1.500 ha; phối hợp với tư vấn TEDI nghiên cứu hành lang Đông Tây - đường kinh tế ven biển.

Theo kế hoạch, sẽ hoàn chỉnh điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2.000 trong tháng 12/2020; tài trợ quy hoạch 1/500 khu đô thị dịch vụ biển trong quý I/2021. Về dự án Khu nghỉ dưỡng, sinh thái và sân golf có quy mô 285 ha tại xã Triệu An và Triệu Vân, huyện Triệu Phong hiện đã hoàn chỉnh hoàn chỉnh đề xuất dự án, đang tiến hành nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết 1/500.

Công ty Hacom Holdings và liên danh tư vấn đề xuất bổ sung một số nội dung gồm: Cửa ngõ kết nối vào trục động lực liên hệ về thành phố Đông Hà; điều chỉnh phạm vi ranh giới nhà máy kính; phát triển chức năng công viên biển - công viên nước; hình thành khu đô thị dịch vụ kết hợp khu chuyên gia; bổ sung chức năng nghỉ dưỡng kết hợp với sân golf; điều chỉnh một số tuyến đường liên quan đến các nghĩa trang hiện trạng trong Khu kinh tế Đông Nam.

Đồng thời kiến nghị tỉnh cho phép công ty kết hợp với tư vấn TEDI hoàn chỉnh khớp nối hành lang Đông Tây - đường kinh tế ven biển gắn với khung giao thông của khu kinh tế; đề xuất xem xét và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh phân khu 1/2.000 làm cơ sở để thực hiện dự án liên quan tới đô thị biển và khu du lịch nghỉ dưỡng; chấp thuận cho nghiên cứu bổ sung chi tiết các chức năng bãi tắm công cộng, công viên nước, khu chuyên gia, chức năng nghỉ dưỡng...; cho phép bổ sung chức năng sân golf vào khu vực du lịch nghỉ dưỡng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị nhà đầu tư và liên danh tư vấn tiếp thu các các ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện dự án. Tập trung thực hiện dự án đúng tiến độ đã cam kết với tỉnh, trước mắt là hoàn chỉnh quy hoạch 1/2.000. Lưu ý việc sử dụng hành lang đường biển hợp lý để vừa đảm bảo cho phát triển dự án, vừa đảm bảo hoạt động của người dân, đảm bảo sinh kế; tính toán lại về diện tích sân golf, đảm bảo phù hợp quy hoạch chung, không gây lãng phí quỹ đất; phối hợp với tư vấn TEDI trong việc tích hợp các hệ thống giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty Hacom Holdings và liên danh tư vấn trong việc thực hiện nhiệm vụ quy hoạch; đề xuất với tỉnh những ý tưởng đột phá. Đồng thời nhấn mạnh, đây là các dự án lớn về diện tích và quy mô đầu tư, khi đi vào hoạt động sẽ tạo sự đột phá trong thu hút du lịch, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Công ty Hacom Holdings và liên danh tư vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quy hoạch phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của Khu kinh tế Đông Nam đã được phê duyệt. Đề nghị các sở, ngành địa phương phối hợp với nhà đầu tư trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai dự án đúng tiến độ.

Về các đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư và liên danh tư vấn, UBND tỉnh thống nhất về mặt chủ trương và giao các sở, ngành, địa phương hỗ trợ thực hiện.

Theo Báo điện tử Bộ Xây dựng.