Có gì mới tại Công trường xây dựng dự án Nhà máy sản xuất lốp xe Jinyu Tire tuần qua?

Có gì mới tại Công trường xây dựng dự án Nhà máy sản xuất lốp xe Jinyu Tire tuần qua?

Nov 26, 2020

Với tiến độ thi công rất gấp rút, chắc hẳn một tuần trôi qua sẽ có rất nhiều hạng mục đã được hoàn thành. Cùng ICONS cập nhật những thay đổi mới nhất về dự án của Jinyu Tire.

 


Cập nhật dự án Nhà máy sản xuất lốp Jinyu Tire 27/11/2020Cập nhật dự án Nhà máy sản xuất lốp Jinyu Tire 27/11/2020

 

Cập nhật dự án Nhà máy sản xuất lốp Jinyu Tire 27/11/2020

 

Cập nhật dự án Nhà máy sản xuất lốp Jinyu Tire 27/11/2020

 

Cập nhật dự án Nhà máy sản xuất lốp Jinyu Tire 27/11/2020

 

Cập nhật dự án Nhà máy sản xuất lốp Jinyu Tire 27/11/2020

 

Cập nhật dự án Nhà máy sản xuất lốp Jinyu Tire 27/11/2020