Nhà máy nội thất nhôm kính Thủ đô

Nhà máy nội thất nhôm kính Thủ đô

chi tiết dự án

 

Tên dự án : Nhà máy nội thất nhôm kính Thủ Đô
Địa điểm : KCN Tiên Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Thương mại Công nghiệp Thủ Đô
Thời gian thi công    :    6 tháng
Tình trạng : Đã hoàn thành