Samsung Electronics

Samsung Electronics

chi tiết dự án
Tên dự án  :   Samsung Electronics
Địa điểm : Thái Nguyên
Chủ đầu tư : Samsung Electronics
Thời gian thi công   : 8 tháng
Tình trạng : Đã hoàn thành