Tin công trường

Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 07/12/2020

Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 07/12/2020

ICONS tiếp tục hoàn thành phần mái khu A, khu B, Mái và xà gồ vách trạm lạnh - Ba trong những hạng mục lớn và quan trọng nhất của dự án, đảm bảo được tiến độ chung của dự án. Song song với đó, các hạng mục nhỏ cùng được đồng thời tiến hành theo kế hoạch Chủ đầu tư Jinyu và nhà thầu đề ra.